logotype help at hand

Renovering av 20 vattenbrunnar i Karamoja

renovering av 20 brunnar i karamoja
Corona kom och människor världen över slutade resa. Men inte vi! Sedan Corona bröt ut i januari 2020 har Help at hand långt ifrån legat på latsidan. Många coronatester senare, kan vi med stolthet säga att hela 14 brunnar har renoverats i Karamoja, Uganda.

Corona kom och människor världen över slutade resa. Men inte vi! Sedan Corona bröt ut i januari 2020 har Help at hand långt ifrån legat på latsidan. Många coronatester senare, kan vi med stolthet säga att hela 16 vattenbrunnar till har renoverats i Irriiri, Karamoja, Uganda. Tidigare har vi renoverat 6 vattenbrunnar, vilket innebär totalt 20 fungerande brunnar! Tack vare era bidrag, Help at hands insats och samarbete med Daiya kids har hela 19 000 människor nu fått tillgång till rent vatten! DET ÄR JU HELT OTROLIGT!

Karamoja ligger i norra delen av landet och har bland det högsta mänskliga fattigdomsindex (Human Poverty Index, HPI). Nakapiripirit- och Moroto-distrikten har nästan dubbelt så högt HPI som det nationella genomsnittet. Fattigdomen ökar och den främsta orsaken är ihållande brist på vatten.

Corona till trots – vi har varit på plats. Och det har inte varit enkelt. Vi har åkt 30-40 mil på små, smala grusvägar med motorcykel för att lokalisera byarna och flugit sportflygplan för att kunna beräkna antalet. Vi kom fram till ett resultat på 40 byar där ingen av byarna hade vatten.

Under många år har brunnarna varit ur funktion och till skillnad från här i Sverige finns inget fungerande försäkringssystem för att laga brunnarna, varför en långsiktig och hållbar plan kändes nödvändig. I samband med renoveringarna av vattenpumparna försökte vi komma fram till den bästa lösningen för att brunnarna ska vara fortsatt fungerande en lång tid framöver. Vi kom fram till att det bästa vore att skapa s.k. vattenkommittéer där ett krav var att minst hälften skulle vara kvinnor. Vattenkommittén fick som ansvar att driva vattenbrunnen. Detta innebar att alla i byn skulle betala motsvarande 2,50-5 SEK per familj per månad för att få tillgång till vattenbrunnen. Dessa intäkter beräknas kunna täcka de omkostnader som kan uppkomma vid framtida renoveringsbehov. Av alla byar vi föreslagit detta för, har endast en by tackat nej.

Tillsammans har vi inte bara bidragit med rent vatten till dessa utsatta människor, vi har även skapat arbetsmöjligheter och en känsla av ett ”vi” utöver den egna familjen. Jakten på fler brunnar fortsätter…

     

Tillgången till rent vatten och möjligheten till god hygien borde vara en självklarhet för alla. Vill du fortsatt vara med och bidra till Help at hands arbete i Uganda, swisha ditt bidrag till 900 6776.