logotype help at hand

Fakta om vår fina organisation

Föreningsfakta

Help at Hand är en politiskt och religiöst obunden förening vars idéer startade i november 2013. Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång.
Vi har få overheadkostnader och endast nödvändiga projektkostnader bekostas av Help at Hand. Övriga kostnader för resor, boende och mat finansierar vi många gånger separat.

Kontaktuppgifter

Help at Hand
Org. nr: 802502-3220
Regementsgatan 52c, vån 24
217 47 Malmö, Sweden

Telephone: +46 70 733 50 10
E-mail: info@helpathand.se
Webb: www.helpathand.se

Styrelsen i Help at Hand

Revisor:  Jenny Tobiaeson, Auktoriserad Revisor, Revelino Revision AB
Revisorssuppleant: Lennart Nilsson, Auktoriserad Revisor, Revelino Revision AB

Redovisning

Årsredovisning
Årsredovisning (pdf)

Konstituerande stadgar 2019
Ladda ner (pdf)