logotype help at hand

Integritetspolicy för Help at Hand

Denna integritetspolicy beskriver hur Help at Hand samlar in, använder och skyddar personuppgifter som lämnas till oss via vår hemsida www.helpathand.se. Vi värnar om din integritet och strävar efter att behandla personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du själv lämnar dem till oss via formulär eller annan kontakt på vår hemsida. De personuppgifter som vi samlar in kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan information som du lämnar till oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och ge svar på dina förfrågningar. Vi kan även använda personuppgifter för att skicka marknadsföring via e-post eller andra kommunikationskanaler om du har samtyckt till detta. 

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller ändring.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller att invända mot behandlingen av personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Help at Hand
Adress: Regementsgatan 52c, 217 48 Malmö, Sweden
Telefon: +46 70 733 50 10
E-post: info@helpathand.se