logotype help at hand

Samarbetspartners

Bli samarbetspartner

Företag som arbetar aktivt med socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande, skapar bestående värden för alla parter. Dagens kunder väljer alltmer leverantörer och affärspartners med ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Detta gäller också i allt större grad de arbetssökande. Människor vill gärna arbeta för företag som delar deras värderingar och som har ett socialt ansvarstagande.

Hur ser ert CSR arbete ut? Genom att samarbeta med Help at Hand bidrar ni till vårt hjälparbete samtidigt som ni har möjlighet att visa på ett globalt ansvarstagande, internt och externt.

Kontakta oss för en diskussion om hur ni kan stödja Help at Hand.

Våra underbara samarbetspartners