logotype help at hand

Skolbygget i Katwadde är åter igång – första skedet klart!

Vi gläds åt att kunna uppdatera er med arbetet åter är i full gång och att första skedet nu är klart! Planen är att fas 2 ska vara klart i slutet av december 2021. Arbetet med och inför fas 3 är även det i full gång där hela 7 klassrum ska byggas 2022.